Print deze pagina

Wie zijn wij ?

Kruibeeks Natuurbehoud, afgekort "Kruin", werd opgericht in 1992 door lokale vrienden van de natuur. Sinds 2016 is Kruin één van de lokale kernen van Natuurpunt Waasland vzw (www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-waasland-vzw). Kruin heeft tot doel het leefmilieu in Groot-Kruibeke en in het Waasland te verbeteren, onder meer, door het organiseren van :

 • Inventarisatie van fauna en flora voor wetenschappelijke doeleinden
 • Natuurbeheer en zorg voor de habitat van fauna en flora
 • Jaarlijkse padden- en amfibieënoverzet
 • Samenwerkingen met scholen en andere organisaties in educatieve projecten
 • Wandelingen met natuurgidsen in eigen streek
 • Educatieve avonden over fauna en flora


Kruin is actief partner in het beleid en is o.a. lid van :

 • de Beheercommissie van het GOG-GGG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
 • de Milieuraad
 • de bomen- en poelenwerkgroep van de gemeente Kruibeke
 • uilenwerkgroep Waasland
 • Gestroomlijnd Landschap
 • Regionaal Landschap Schelde-Durme van de provincie Oost-Vlaanderen.


Kruin bezit een actieve uilen-, poelen-, vleermuizen- en vlinderwerkgroep.
De vereniging brengt de jeugd dichter bij de natuur in het project "Kruibeke Vol Leven" in alle 6 basischolen van Groot-Kruibeke.

Overzicht werkingsprogramma 2024 (aanpassingen zijn mogelijk)


De volledige agenda van onze activiteiten is terug te vinden op Natuurpunt-waasland vzw, waaronder tevens alle andere activiteiten van Natuurpunt Waasland vermeld zijn.

Kruin wordt aangestuurd door een twintigtal kernleden.

Contact e-mailadressen, e-mails worden intern doorgezonden naar de bevoegde persoon voor verder gevolg en antwoord.Bestuur :

 

Voorzitter/Penningmeester Fernand Daniëls
Ondervoorzitter /Vogelmonitoring en -telling/
Algemene coördinatie werking Kruin
Gilbert Smet
Coördinator Uilenwerkgroep/Kruibeke Vol Leven/
Toezichter beheer Wijmenveldje
Paul Volckerick
Bestuurslid Walter Nonneman
Bestuurslid Lucia Busselot
Coördinator Facebook/
Administratie uilenwerkgroep
Paul Cassauwers
Medewerker uilenwerkgroep/Aanplantingen Dany De Ben
Coördinator paddenoverzet/
Opvolging en beheer materiaal
Marc De Bruyn
Webmaster Pierre De Rijck
Medewerker werkgroep Vergroening Dominique Kariza
Bestuurslid Elke Massa
Kernmedewerker aanplantingen Benny Oste
Coördinator Dagvlinders Koen Van der Aa
Medewerker uilenwerkgroep/Aanplantingen Erik Van de Velde
Ledenbeheer Nine Van Hoyweghen
Toezichter Coninckshofke en Beverpad Pierre Van Hul
Bestuurslid Pieter Van Kerckhoven
Bestuurslid Fré Van Lierop
Conservator Marijnveld Marijn Vercauteren
Bestuurslid Peter Willekens

 
Naast de vermelde kerntaken behoren al deze medewerkers tot het kernbestuur van Kruin en zijn polyvalent medewerker bij alle evenementen in verband met Beheer en Natuurbehoud of Monitoring.

(Pagina-update : 23.02.202418.09)

Website-teller (vanaf 01.01.2017)
free hits